Mida sa teada tahad, mille kohta on sul küsimus, et “huvitav, mis Jumal mõtleb …. kohta?”

1. Defineeri küsimus (näiteks palve)
2. Mõtle sõnadele, mis selle teemaga seotud võiksid olla (näiteks põlvitama, hüüdma, paluma, rääkima, …)
3. Võta ette Piibli konkordants ja/või tee otsing www.piibel.net lehel ja KONTEKSTIS loe läbi kõik nende sõnadega sobivad salmid 1 Moosesest kuni Johannese Ilmutuseni.
Eesti keeles muidugi peab mõtlema ka käänete peale ja püüdma otsida sõna sellises vormis, et võimalikult palju käändevariante tuleks välja. Nt. otsides salme ülistuse ja ülistamise kohta võiks otsingusse toksida lihtsalt ülist  
4. Kategoriseeri kõik salmid gruppidesse, et sa näeksid tekkivaid mustreid (näiteks kuidas palvetati, kelle poole, kes palvetas, kelle eest, miks, jne)
5. Mida võid leitust järeldada?

Võid uurida näiteks teemasid nagu: tants, viha (võid kõigepealt teha nimekirja asjadest, mis sind vihastavad ja siis vaadata, mis Jumalat vihastab), seksuaalsus, vaesus, immigrandid, maa, raha jne.

– Hea on ka enne uurima hakkamist üles kirjutada, et mis ma uuritava teema kohta arvan enne kui Piibli uurimist alustan. Palu Püha Vaimul sulle meelde tuletada kirjakohti, mida sa selle teema kohta juba tead.
– Alista oma mõtted Jumalale, ja siis mõtiskle selle üle, mis sa teada said. Palu, et Püha Vaim aitaks sul leida tõde selle teema kohta. Tee märkmeid.
– Selliste laiahaardleliste uurimuste korral ei ole ilmtingimata vajalik kaevuda iga sõna kreeka ja heebrea keelsesse tähendusesse.
– Võta teema ette piibliraamatu haaval, kategoriseeri leitud sõnad ja Püha Vaimu abiga püüa leida tõed, mida see piibliraamat sinu teema kohta ütleb.
Kirjuta selle põhjal näiteks esse või mõtisklus.

 

Allikas: getthewordout.cc