The Bible Project videod

Hetkel tõlgime Piiblit läbivate teemade videosid. Külasta seda lehte jälle, sest nimekiri täieneb pidevalt. Lülita subtiitrid seadetes sisse.

TEEMAD PIIBLIS

JUMAL
Piiblis kujutatud Jumalat ei ole lihtne mõista. Aga mis siis, kui me saaksime paremini mõista, mis on see, mida me ei mõista?

LAE ALLA

PÜHA VAIM
mis on esialgne tähendus Piibli mõistele “vaim” ja mida tähendab see, et Jumala Vaim viibib isiklikult kohal kogu loodus.
LAE ALLA

MESSIAS
Uurime salapärast lubadust Piibli kolmandalt leheküljelt, mille kohaselt ühel päeval tuleb lubatud päästja.
LAE ALLA

PÜHADUS
Jumal on ainulaadne Looja kogu reaalsusele ja Ta on kõige hea autor. Sellegipoolest, see headus võib olla ohtlik inimolendile, kes on surelik ja moraalselt rikutud.
LAE ALLA

TAEVAS JA MAA
Mida Piibel õpetab taeva kohta ja mis on taeva suhe maaga?

LAE ALLA

PAGULUS
Pagulus on üks põhjapanevamaid teemasid Piibli tervikloos. Ja see on tihti ka tähelepanuta jäetud teema.
LAE ALLA

PAGULUSES OLEMISE TEE
Kui Jeesuse järgijad annavad kogu oma ustavuse Jumala Kuningriigile, siis kuidas peaksid nad suhestuma oma kaasaegsete valitsuste ja jõustruktuuridega?
LAE  ALLA

LEPINGUD
Piibli peamine viis rääkida Jumala suhtest inimkonnaga on partnerluse võrdpilt.
LAE ALLA

OHVER JA LEPITUS
Jumal on missioonil, et eemaldada kurjus koos selle hävitava mõjuga oma heast maailmast. Kuid Ta soovib teha seda viisil, et see ei tähendaks inimeste kõrvaldamist.
LAE ALLA

VANA TESTAMENT

LOE PÜHAKIRJA: 1.MS 1-11
Video avab 1. Moosese raamatu kirjandusliku ülesehituse ning loo kulgemise. 1. Moosese raamatus loob Jumal maailma ja määrab inimese seda valitsema.

Mis on the Bible Project?

The Bible Project ehk piibliprojekt on animatsioonistuudio, mis toodab Piibli lugusi, teematikat ja sõnumit selgitavaid videoid. Nende missioon on näidata, et terve Piibel on üks terviklik lugu, mis räägib Jeesusest.

Loe lähemalt ajakirjast Pluss.