Kuidas uurida piiblilugusid?

Kuidas uurida piiblilugusid?

PIIBLILOO UURIMINE
Adapteeritud Simply the Story materjalidest

1) TEGEVUSPAIK
Kus sündmus aset leiab?

2) TEGELASED
Kes nad olid?
Mida see lugu selgelt räägib tegelaste tunnetest?
Mida on iga tegelase vaimuliku seisundi kohta öeldud, või millised teod seda väljendavad?

3) VALIKUD
Milliseid valikuid tuli igal tegelasel teha?
Mis olid nende valikute tulemused?
Millist mõju avaldasid need valikud teistele?
Milliseid valikuid nad OLEKS VÕINUD teha?

4) JUMAL
Mida räägib see lugu meile Jeesusest, Jumalast ja/või Pühast Vaimust? (Tema iseloomujoontest ja omadustest)
Kas Ta hoiatab millegi eest?
Kas Ta õpetab?
Millised olid inimeste vastused Jeesusele, Jumalale/Pühale Vaimule?
Millised olid Tema vastused inimestele?

5) RAKENDUS
Kas mina või keegi, keda tunnen on olnud sarnases olukorras?
Kuidas olen mina sarnane mõne tegelasega?
Millise tegelasega olen ma kõige sarnasem? Kuidas?
Milline tegelane ma TAHAKSIN olla? Miks?
Mida ma võin igalt tegelaselt õppida?
Milliseid teistmoodi valikuid võin ma hakata tegema (sõnad, hoiakud, mõtted, teod)?

Lae alla pdf

Piibli teejuht 2020
www.piibliteejuht.ee
Allikas: www.getthewordout.cc