Psalmid (Ps)

Psalmid on kiituslaulude ja palvete kogumikud, mis pärinevad Iisraeli rahva ajaloost, umbes kuningas Taaveti ajast alates kuni rahva vangipõlveni Paabelis. Psalme on kokku 150 ja need on jaotatud viide raamatusse.
Psalmid on imelised! Samaaegselt lihtsad ja sügavad, on need inspireerivad ja võivad inimese hetkega kaasa haarata Jumala kiitmisse. Psalmide keel on kaunis ning enamik neist pole väga pikad. Psalmides on koos nii Piibli kaanoni vanimad kui ka uusimad kirjutised, sh liturgiad, meditatsioonid, palved konkreetseks ajalooliseks sündmuseks (nt templiteenistus, pühad); palved erinevais emotsionaalsetes seisundites – kiituse- ja tänupsalmid, ahastuse- ja kättemaksupsalmid.

Psalmid on läbi aegade olnud abiks paljudele neile, kes kogevad, et ei oska ise end Jumala ees väljendada nii nagu tahaksid. Psalme saab kasutada isikliku palvena ka tänapäeval. Nende ääretult aus tundekeel puudutab peaaegu iga olukorda inimese elus. Nad õpetavad ning innustavad, peegeldades iga sotsiaalse kihi elu- ja usukogemust, sest on kirjutatud erinevate inimeste – kuningate, preestrite, prohvetite, tarkade, vaeste, tervete ja haigete – poolt. Neist kõlavad erinevad elamise tahud ja kõikvõimalikud suhtemustrid. Võib isegi öelda, et igaks eluperioodiks on olemas psalm.

Psalmides on mitmeid läbivaid liine. Jumalat kiidetakse:
* selle eest, kes Ta on – imeliselt suur ja võimas, kõikväeline Looja, hooliv, püha ja õiglane oma toimimises inimesega; hoolitsev ja armastav abitute ja nõrkade, aga ka oma rahva vastu.
* selle eest, mida Ta on loonud
* Tema tegude eest

Jumala kiitmine annab inimesele sisemist kindlust, juhib palvetama, aitab pühenduda. Jumalale kuulumine ja Talle elamine on inimese eesõigus – oma kiitusega annab inimene kogetud Jumala headust edasi teistele.

Psalmid tegelevad palju inimese elu ja kannatustega. Mõni psalm on täis üksikisiku kaebust, teised kõnelevad terve rahva eest. Kannatustele vaatamata on laulja kindel, et Jumala õigus ja õiglus jäävad viimsena kehtima, et Jumal on õiglane nii kohut mõistes kui kätte tasudes. Ja et Ta kuuleb ka äärmises hädas olevat inimest. Kannatustes sünnivad palved õigluse taastamise järele, võidu saamiseks, Jumala juhatuse pärast; palved tervendamiseks, kaitseks, andestuseks ja rahva taastamiseks.

Jumal vastab palvetajale, sest Ta on ustav ja täidab oma tõotused. Ta hoolib inimesest ning armastab teda.

APÜ