2 Timoteose (2Tm)

PAULUSE 2. KIRI TIMOTEOSELE

Kes ja millal: Paulus kirjutas selle kirja oma teise vangistuse aegu keiser Nero valitsusajal (u 66.–67. a).

Kui esimese vangistuse ajal oli ta üürimajas ja sai kasutada teatavaid vabadusi, siis nüüd viibis ta külmas kongis, olles ahelates nagu kurjategija. Ta sõpradel oli tema asukohta isegi raske üles leida.

Kellele: Ka see kiri on kirjutatud Timoteosele, seekord aga rohkem kui vaimulikule pojale, kelle abi ja toetust Paulus ise vajas.

Eripära: See on vana apostli kiri, kes suure tõenäosusega vaatas vastu oma märtrisurmale. Paulus oli üksi – paljud sõbrad olid ta hüljanud, ainult Luukas oli veel tema juurde jäänud. Ta igatses väga näha Timoteost, oma lähedast kaastöölist ja “usupoega”, paludes kahel korral, et too tuleks kiiresti. Tema teistkordne arreteerimine oli ilmselt tulnud ootamatult, võimalik, et kohtuasi oli edasi lükatud talveperioodile ning ta polnud jõudnud kaasa võtta vajalikku varustust. Seetõttu soovis ta näha ka Markust, kes pidi tooma maha jäänud vajalikud asjad.

Paulus muretseb kirjas uute koguduste olukorra pärast keset keiser Nero poolt alustatud julma tagakiusu ning hoiatab Timoteost hoidma kindlalt kinni evangeeliumi sõnumist.

See Pauluse kõige viimane kiri on oma laadilt äärmiselt isiklik (kirjas on 23 isiklikku viidet). On tähelepanuväärne, et kuigi juba seistes nii lähedal oma arvatavale surmale, tunneb Paulus jätkuvalt suurt huvi teiste käekäigu järele.

Teemad: Paulus kui “isa”, kes annab nõu (ja eeskuju) oma pojale: pea meeles Jeesust! Nõuandvad pildid kristlikele töötegijatele:

  • sõjamehest
  • sportlasest
  • põllumehest
  • käsitöölisest
  • astjast

Eeskujud, mida järgida: ole tugev ja lahke; põgene himude eest; taotle armastust; räägi ja suhtle; pea meeles Jeesust; hoidu tühjadest vaidlustest; ole leebe.

Kirjeldus viimsetest päevadest: ole valvas pahede suhtes; pea vastu; ole püsiv; seisa Jumala sõna varal!

Hüvastijätt – pühalik hüvastijätu üleskutse; Pauluse isiklik kokkuvõttev sõnum; viimased tervitused.