Piibel: Uus Testament

Lisame ajapikku raamatutele sissejuhatusi üha juurde, et kõik Piibli raamatud saaksid kaetud. Olemasolevad sissejuhatused on näha lingina ja kõrvalasuvast menüüst.

Matteuse (Mt)

Markuse (Mk)

Luuka (Lk)

Johannese (Jh)

Apostlite teod (Ap)

Rooma kiri (Rm)

1. Korintose (1Kr)

2. Korintose (2Kr)

Galaatia (Gl)

Efesose (Ef)

Filipi (Fl)

Kolossa (Kl)

1. Tessaloonika (1Ts)

2. Tessaloonika (2Ts)

1. Timoteose (1Tm)

2. Timoteose (2Tm)

Tiituse (Tt)

Fileemoni (Fm)

Heebrealastele (Hb)

Jaakobuse (Jk)

1.  Peetruse (1Pt)

2. Peetruse (2Pt)

1. Johannese (1Jh)

2. Johannese (2Jh)

3. Johannese (3Jh)

Juuda (Jd)

Ilmutuse (Ilm)