1. Johannese (1Jh)

JOHANNESE 1. KIRI

Kes: Üsna tõenäoliselt on selle ja kõigi 3 Johannese kirja autoriks apostel Johannes, kes on kirjutanud veel ka Johannese evangeeliumi ja Ilmutuse raamatu. Ta oli üks Sebedeuse poegadest, kelle ema oli Jeesuse ema õde. Johannest kutsuti “armastuse apostliks”, ta oli Jeesuse üks lähedasematest jüngritest, Jeesuse elu ning missiooni tunnistaja. Evangeeliumis nimetatakse teda “jüngriks, keda Jeesus armastas” (Jh 13:23). Elukutselt oli Johannes kalamees.

Millal: Arvatakse, et Johannes kirjutas selle peale Johannese evangeeliumi valmimist oma elu viimastel aastatel (ajavahemikul 85–95 pKr) Efesoses.

Kellele: Kiri on kirjutatud kristlastele, aga mitte kindlale adressaadile, vaid on pigem ringkiri, mida loeti ette mitmes koguduses.

Eripära: Kirja põhjuseks on kaks probleemi: koguduse sekka tulnud valeõpetajate, peamiselt* gnostikute (leksikoni viide “gnoosis”) mõjutusel hülgasid ühed oma usu, teised aga hakkasid senises õpetuses kahtlema. Valeõpetajad kahtlesid Jeesuse inimlikus loomuses. Tänapäeval on inimestel raske uskuda, et Jeesus oli Jumala Poeg, tollal aga ei suudetud uskuda, et Jumala Poeg sai elada inimese ihus.

Nii tekkis palju küsimusi. Kuidas üldse olla kindel, et oled kristlane? Kuidas tõe ja vale vahel vahet teha? Millist elu peaks usk meile pakkuma? Mida usk suudab? Kuidas õigesti armastada?

Johannese esmane soov oli kaitsta oma “karja” (kogudust) ja tal oli and edastada tõde lihtsalt, selgelt ning veenvalt.

Teemad: 1Jh kirja 1. peatükis annab Johannes viis kristliku elu ja usu alustõde:

  • Jumal on saanud inimeseks (s 1, 2)
  • Osadus selle Jumalaga ning üksteisega on reaalselt võimalik (s 3)
  • Osaduse tunnuseks on suhtest tulvav rõõm – osaduse sügavaim märk (s 4)
  • ja mõistmine, et Jumal on valgus, pühadus (s 5, 6)
  • Andestus avab tõe meie olemuse rikutuse kohta, millest võime puhtaks saada Jeesuse vere kaudu ja vabaks uutele võimalustele.
  • Jumalat armastada tähendab Teda tunda ja Talle kuuletuda Püha Vaimu abiga (ptk 2, 3)
  • Milline peaks olema armastus kaasinimeste vastu
  • Kuidas toimida valeõpetajatega (ptk 4)