Piibli Teejuht

Milleks Piibli Teejuht?

Piibli teejuht on Kõrgema Usuteadusliku Seminari poolt algatatud oikumeeniline projekt, mille eesmärk on toetada lugejat Piibli lugude lahtimõtestamisel. Koondame siia lehele erinevaid materjale, mis aitavad mõista Piiblitekstide kultuurilist ja ajaloolist tausta, lugemisplaane ja erinevaid meetodeid Piibli iseseisvaks ja grupis uurimiseks. Meie eesmärk ei ole Piiblit Sulle lahti seletada, vaid hoopis aidata Sul ja Sinu kaaslastel ise Piibli tekstiga mõtestatult tegeleda ning õpitut ellu rakendada.

Miks on Piibel nii keeruliselt kirjutatud, et sellest täiendavate selgitusteta aru ei saa?
Vastus: ei olegi! Meie igapäevane tehniline keskkond on lihtsalt sedavõrd palju muutunud, et me ei mõista võrdpilte, mis 2000 või 4000 aastat tagasi elanud inimesele olid nii ilmselged, et kellelgi ei tulnud pähegi seda hakata eraldi lahti seletama. Näiteks mõiste “neljandal öövahikorral” – see ei oma meie jaoks tähendust, kuid Jeesuse ajal teadis igaüks, et see on öine kellaaeg 3:00-6:00.
Piibel ei ole akadeemiline ajalookirjeldus, loodusnähtusi teaduslikult lahkav käsiraamat, pelgalt ettekirjutused oma elu korraldamiseks vms.
Piibel on kristlastele mitte ainult püha raamat, vaid Jumala Sõna. See on tee, mis viib kohtumisele Jumalaga. Piibel on kirjutatud selleks, et inimene võiks uskuda, aru saada, tunda, armastada ja järgida Kristust ning õppida elama Jumala parima plaani kohaselt.

Kogume siia lehele erinevaid juba olemasolevaid materjale ning toodame ka uusi.

Võta ühendust
kirjutades info[a]piibliteejuht.ee või
helistades: 582 85 426

Partnerid ja toetajad:
Avatud Piibli ÜhingPereraadio
MTÜ Kristus Igasse Kodusse