Mis on Piibel?

Sõna „Piibel” tuleneb kreekakeelsest sõnast biblion, mis tähendab „raamat”.

Piibel on maailma kõige populaarsem ja enimtõlgitud teos. Igal aastal trükitakse seda miljoneid eksemplare. Piiblit on kirjutanud üle 40 inimese ca 1500 aasta jooksul, kokku on selles 66 raamatut, millest 39 on Vanas Testamendis ja 27 Uues Testamendis.

Sellesse raamatukokku on kätketud ajalugu, elulood, poeesia, ettekuulutused, tõotused ja nende täitumised jpm. Seepärast tuleb Piiblit vahel veidi erinevalt lugeda, sõltuvalt sellest, et mis kirjandusvormiga on tegemist. Me ju ei loe näiteks pesumasina kasutusjuhendit nagu armastuskirja. Sama lugu on Piibliga.
Kirjutajate hulgas on kalamehi, kuningaid, karjaseid, arste, prohveteid, poeete.


Piibli esimene osa, VANA TESTAMENT jutustab sellest, kuidas Jumal lõi maailma, ja inimese, et iga inimene on väärtuslik, kuidas inimene langes pattu ja kuidas Jumal valis iisraeli rahva, et demonstreerida, mida tähendab kui Jumal valitseb üht rahvast ning valmistada seda ette Jeesuse vastuvõtmiseks. Samuti räägib Vana Testament paljust praktilisest, näiteks kuidas ehitada toimivaid riike ja kuidas üksteisega käituda (Kümme käsku ja Moosese seadus).


Teine osa, UUS TESTAMENT jutustab Jeesusest, tema õpetusest, heategudest, surmast ja ülestõusmisest, ning varase kiriku tekkimisest ja elust. Piibel on kristluse alusdokument, kristlaste pühakiri.


PIIBEL ÕPETAB MEILE NELJA ASJA:
– kes Jumal on
– kes mina olen
– kes meie oleme
– kuidas maailmas elada

Jeesus lubab meile tõeliselt elamist väärt elu. Aga see ei tule meie kätte iseenesest, vaid läheb meile midagi maksma.
Sama lugu on Piibliga – ka selle lugemine läheb meile midagi maksma, sest Piiblist loetu nõuab ka meilt midagi. Võib-olla meil tuleb milleski oma arusaamu muuta, kellelegi andestada, heastada midagi… lasta millelgi minna, võidelda millegi/kellegi eest (nt puhtama elukeskkonna eest vms).