Õpetussõnad

Õpetuselaadsed lühikesed ütlused on üks vanimaid iidse elutarkuse edasiandmise vorme.
Õpetussõnad on selged ja tuumakad laused, mida on kerge meelde jätta ning põlvest põlve edasi anda. Tegu on erinevaist allikaist pärit tähelepanekutega elust enesest, mida vaadeldakse läbi ütleja elukogemuse prisma. Eesti rahvapärandis võiksid vastaval kohal olla vanasõnad, mille otseseks allikaks ongi mitmel puhul olnud Piibel.

Vana Testamendi Õpetussõnade raamatusse on koondatud mitme autori ütlused, kellest kõige tuntum on kuningas Saalomon; veel on nimetatud Agurit ja Lemueli. Saalomon oli mitmekülgselt andekas mees: lisaks sellele, et ta oli kuningas, tunti teda filosoofi ja võimeka teadlasena, kes paistis silma erilise tähelepanuvõime ning intuitsiooniga. Teadaolevalt on Saalomon kirjutanud üle 3000 õpetussõna ning 1005 laulu.

Õpetussõnades on kesksel kohal tarkus, mis asub igavestest aegadest Jumala juures. Õpetussõnade raamatus esitletakse tarkust isikustatud kujul ja teatud kohtades võib Tarkus esindada ka Kristust (nt Õp 8:23-31).
Rõhutatakse, et tarkus on kättesaadav igale inimesele. Targad on need, kes järgivad Jumala juhatust, mida rumalad aga ignoreerivad. Inimese elurännakul on tarkus otsustava tähtsusega (4:7).

Õpetussõnade suuremad teemad keskenduvad töö, keelekasutuse, sõpruse ning rikkuse ja vaesuse ümber:
* Tarkus ja selle otsimine peaks olema inimese elu peamisi ülesandeid.
* Rumala – inimese, kes ignoreerib Jumalat – tee viib hävingusse.
* Laiskus toob vältimatult kaasa häbi.
* Tõelisi sõpru tuleb väga kõrgelt väärtustada.
* Sõnad ei asenda tegusid.
* Ühiskonna stabiilsuse aluseks on terve pereelu.
* Jumalat järgiva eluviisiga kaasnevad õnnistused, kurjusest juhitud elu lõpeb aga häbis ja surmas.

Lühidalt:
* Ära ole rumal!
* Valva, mida sa ütled!
* Suhtu pereelusse äärmise tõsiduse ja hoolega!
* Ole töökas!

APÜ