Piibli häälega lugemine

Piibli häälega lugemine

Meetod sobib enamike Piiblis leiduvate kirjandusstiilis olevate tekstide uurimiseks. Sobib väga hästi grupis kasutamiseks, sh online toimuvas grupis.

1. Leppige eelnevalt kokku kirjakoht (mõni lõik või peatükk). Tekst võiks olla nii pikk, et selle lugemiseks läheb umbes 7-10 min, aga sama teksti võib ka lugeda mitu korda nii, et kokku on 7-10 min.

2. Leppige ennem kokku üks/või mitu inimest, kes valmistavad ette taustainfot ja konteksti teksti kohta.
Konteksti leidmisel on abiks küsimused:
– Mis laadi kirjutisega on tegu? Kas see on luule, prohveteering, õpetus, ajalooline kirjutis/lugu?
– Kus asub tekst Piibli kontekstis? Millest kõneleb piibliraamat, kus tekst on, millest räägitakse peatükkides vahetult enne ja pärast?  
– Mis on teksti kultuuriline, ajalooline ja geograafiline taust? Kus sündmus aset leiab? Millal? Milline oli tolle aja kultuur, mis oli tavapärane/lubatud ja mis mitte? Mis toimus religioosses ja poliitilises sfääris?
Päris kõikidele nendele küsimustele ei ole sõltuval teksti tüübist alati võimalik vastuseid leida. Abiks on Piibli leksikonid, Piibel+ äpi piibliraamatute sissejuhatused jms allikad. Kindlasti kontrolli enne mõne materjali kasutamist selle koostajate tausta, et kas nad on usaldusväärsed, ega ei esindaks mõnd sekti. Küsi abi kui sa ei ole kindel.

3. Grupiga kokku saades, enne kui hakkate teksti lugema, jagage leitud olulisemat taustainfot ja konteksti.

4. Lugege tekst häälega ette. Võib lugeda kordamööda salmi või mitme haaval (kui kohtute Zoomis vms kohas tehke enne chatt’i lugemisjärjekord), võite lugemise jagada paari inimese vahel ära, kuidas iganes parasjagu sobivam tundub.

5. Jagage, et mis mõtteid/küsimusi kuuldu teis tekitas, arutlege nende üle. Võite arutleda, et mida räägib tekst Jumala/Jeesuse/Püha Vaimu kohta, mida inimese kohta ja kas tekst kutsub meid ka midagi praktilist ette võtma?
Või võtke aega, et igaüks saab ise omaette palvetada ja mõtiskleda (nt päevikusse) võimalusega jagada oma mõtteid ka teisega.

Piibli teejuht 2021
www.piibliteejuht.ee
Allikas: erinevad internetiallikad