Piiblitekstiga süvendatult tegelemine

Piiblitekstiga süvendatult tegelemine

 1. Palveta
 2. Loe mõttes
 3. Loe häälega
 4. Jooni alla sõnad ja/või fraasid, mis äratavad su tähelepanu
 5. Loe erinevaid tõlkeid (või näiteks erinevaid ingliskeelseid versioone – www.biblegateway.com)
 6. Kirjuta sõna-sõnalt ümber
 7. Kirjuta mina-vormis
 8. LAIENDA
 • Kirjuta sõnad/fraasid nende alternatiivtähendustes
 • Kirjuta oma sõnadega
 • Kirjuta isikliku palvena
 • Kirjuta üles kõik, mis pähe tuleb (kirjutatud mõtisklus)
 • Loo kavatsuslikke väiteid, näiteks „Ma teen … ja seega …“
 • Küsi küsimusi: ilmselgete vastustega, lahendusteta küsimusi, mõtlema panevaid küsimusi, katsetavaid küsimusi.
 • Esita kes, mis, millal, kus, miks, millised, kuidas küsimusi
 • Esita küsimusi isiklikuks rakenduseks, näiteks: Kuidas see muudab mind kodus, kui olen üksi, kui olen tööl, jne?

9. Leia võtmesalm ja õpi see pähe
10. Palveta kirjakoht detailselt läbi
11. Palveta võimaluse eest õpitut edasi anda (=jüngerdamine!)
12. Kui võimalik, tee kirjakoha illustreerimiseks midagi loovat

Lae alla PDF

Piibli teejuht 2021
www.piibliteejuht.ee
Allikas: Get the Word Out!